Модуль 2

Матеріал модуля “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці” присвячено актуальній темі, пов'язаній з необхідністю впровадження у роботу бібліотек сучасних інформаційних технологій. Мета навчання - формування у слухачів знань про роль Інтернету в глобалізації інформаційного простру, проблемі вільного доступу до інформації, специфіці надання доступу до Інтернету у публічній бібліотеці, організації діяльності центрів публічного доступу до мережі, форми та методи інформаційного обслуговування користувачів локальними та мережевими електронними ресурсами. Теми модуля логічно побудовані, що дозволяє формувати системні знання. Передбачається вивчення стану впровадження та використання автоматизованих інформаційних бібліотечних систем, менеджменту електронних ресурсів, а також питань, пов'язаних з дотриманням норм законодавства про інтелектуальну власність та авторське право. Тематичне наповнення модуля охоплює також питання навчання користувачів роботі з електронними ресурсами, увага приділяється користувачам з особливими потребами. Навчально-тематичний план модуля передбачає лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та виїзні заняття, з окремих тем – дискусії, круглі столи та інноваційне планування. До кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи, питання для самоперевірки, питання для контролю засвоєння отриманих знань шляхом проведення експрес-опитування. Передбачено також проведення вхідного (анкетування) та вихідного (питання до співбесіди) контролю знань слухачів.

Вивчення тем модуля органічно пов’язано з практичною діяльністю працівників публічних бібліотек, зокрема спеціалістів з інформаційних технологій, керівників і спеціалістів відділів обслуговування користувачів, методико-бібліографічних відділв ЦБС та науково-методичних відділів обласних бібліотек, заступників директорів та директорів. Для викладання кожної з тем модуля передбачається використання матеріалів з досвіду роботи публічних бібліотек України та світу.

Відповідно до цих умов даний курс сприяє:
- вивченню законодавчої, нормативно-правової бази діяльності бібліотек, вивченню міжнародних та вітчизняних документів і матеріалів, що регулюють діяльність бібліотек у цій сфері;
- формуванню загально-теоретичних знань, заснованих на бібліотекознавчих дослідженнях;
- виробленню практичних умінь, необхідних для планування та здійснення діяльності, пов'язаної з впровадженням і використанням Інтернет-доступу як нової бібліотечної послуги;
- прищепленню навичок роботи з електронними інформаційними локальними та мережевими ресурсами, створенням та використанням електронних ресурсів, а також навичок самоосвітньої діяльності.

Зміст і структура модулю 2.

Модуль складається з 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими:

  • Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простору та проблеми вільного доступу до інформації.
  • Інтернет-доступ як бібліотечна послуга.
  • Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря.
  • Інформаційні ресурси Інтернету. Технології інформаційного пошуку.
  • Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів.
  • Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці. Бібліотечні ресурси Інтернет.
  • Веб-сайт бібліотеки – призначення, вимоги.
  • Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет.
  • Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі підсумкового опитування за всіма темами модулю. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі дискусії, круглого столу, усного опитування, завдань для практичних занять, завдань для самостійної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Переглянути матеріал по темам можуть лише зареєстровані користувачі.

Календар подій

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829