Плани занять

Тематичний план модуля

нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці

 

№ п\п

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Вирішення виробнич. завдань

Самост. робота

Контр. знань/ тестування

1

Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації

6

2

 

Дискусія

2

2

експрес-опитування

2

Інтернет–доступ як бібліотечна послуга.

8

2

2

2

кр стіл

2

експрес-опитування

3

Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря

10

2

2 семінар

 

6

експрес-опитування

4

Інформаційні ресурси Інтернету. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет

12

2

4

лабор

 

 

6

експрес-опитування

5

Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів.

10

2

4

виїзні

 

4

експрес-опитування

6

Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці

8

2

 

2 іннов плануван

4

експрес-опитування

7

Бібліотечні ресурси Інтернет. Веб-сайт бібліотеки – призначення, вимоги

12

2

4

практ

 

 

6

експрес-опитування

8

Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами

6

2

 

2 іннов плануван

2

експрес-опитування

 

Разом:

72

16

16

8

32

співбесіда

 

Тематичний план модуля

Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»

 

Назва розділів і тем

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні вирішення виробничих завдань (ВВЗ), проектна діяльність

Самостійна робота

Контроль знань

Тема 1. Інноваційні механізми розвитку бібліотек, стратегічне планування в бібліотеках

6

2

2

4

 

Тема 2. Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері

12

2

4

4

 

Тема 3. Класифікація інформаційних продуктів, послуг бібліотек з переорієнтацією на серсвісність обслуговування

6

2

2

2

 

Тема 4. Фандрейзинг як джерело додаткового фінансування бібліотек

12

2

4

6

 

Тема 5. Програмний і проектний підходи до розвитку бібліотечної сфери

8

2

4

2

 

Тема 6. Основи лідерства та командного підходу в кадровому менеджменті

8

2

4

2

 

Тема 7.Адвокасі як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів

10

2

2

6

 

Тема 8.Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи

8

2

2

4

 

Разом:

72

16

24

30

2

 

Тематичний план модуля

Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Назва розділів, тем

Всього годин

Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Розділ 1. Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки

34

10

 

8

16

 

1.1

Концепція інтелектуальної свободи

6

2

 

 

4

 

1.2

Доступність інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань

8

2

 

4

2

 

1.3

Інтелектуальна свобода та бібліотечно-інформаційна політика держави

6

2

 

 

4

 

1.4

Бібліотека та цензура

8

2

 

4

2

 

1.5

Вільний доступ і обмін інформацією як умова міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних організацій

6

2

 

 

4

 

 

Розділ 2. Професійна етика бібліотекаря

20

4

 

8

8

 

2.1

Кодекс етики бібліотекаря – визначення соціальної відповідальності професії та морально-етичних норм бібліотечно-інформаційного обслуговування

10

2

 

4

4

 

2.2

Конфіденційність у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні

10

2

 

4

4

 

 

Розділ 3. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек

18

4

4

2

8

 

3.1

Бібліотечні асоціації: нормотворчість, контроль, навчання

10

2

4

 

4

 

3.2

Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи бібліотечними асоціаціями

8

2

 

2

4

 

 

Разом

72

18

4

18

32

 

 

Тематичний план модуля  

Адвокація: представлення інтересів бібліотек

 

 

 

 

Назва розділів, тем

Всього

годин

Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари/ практичні

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

     3

   4

     5

    6

     7

    8

 

Розділ1. Адвокація бібліотек: теоретико-методичні засади

     26

     6

     2

    6

     12

 

1.1

Сутність та зміст поняття «адвокація»

      8

      2

     2

 

     4

           Експрес          опитування

1.2

Планування кампанії з адвокації

      10

      2

 

    4

     4

 

1,3

 Методика проведення кампанії з адвокації

      8

      2

 

    2

     4

      Експрес     опитування

 

Розділ 2. Зовнішні комунікації бібліотеки

     24

     6

 

    6

     12

 

2.1

Сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR

     6

     2

 

 

     4

 

2.2

Зв’язки з органами влади як умова адвокації у бібліотечній сфері

      8

    2

 

   2

    4

      Експрес     опитування

2.3

Захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації

     10

     2

 

    4

   4

      Експрес     опитування

 

Розділ 3. Представлення інтересів бібліотек: практичні аспекти

22

6

2

6

8

 

3.1

Досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу

      6

      2

 

     2

     2

      Експрес     опитування

3.2

Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України

      8

      2

 

     2

     4

      Експрес     опитування

3.3

Роль УБА у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек

      8

           2

     2

     2

      2

      Експрес     опитування

 

Разом

      72

            18

     4

      18

      32

 

 

Тематичний план модуля

Технології ВЕБ 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку середовища

 

 

 

 

Назва розділів, тем

Всього

годин

Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари/ практичні

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Розділ 1.  Веб 2.0 : Сутність, завдання

12

4

2

2

2

 

1.1

Розвиток Інтернет та Веб-технологій. Сутність, основні принципи.

6

2

 

2

2

Експрес

опитування

1.2

Веб 2.0 в бібліотеках як інструмент управління знаннями 

6

2

2

 

2

Експрес

опитування

 

Розділ 2. Сервіси Веб 2.0  та їх роль для бібліотек

36

10

12

 

14

 

2.1

Сіндикація\ вікі технології. Вікіпедія.

8

2

2

 

4

Експрес

опитування

2.2

Соціальні геосервіси

6

2

2

 

2

Експрес

опитування

2.3

Фото/відео сервіси

8

2

2

 

4

Експрес

опитування

2.4

Блоги та соціальні мережі

10

2

4

 

4

Експрес

опитування

2.5

Відкриті електронні архіви (репозитарії) та відкриті електронні журнали: створення та використання

4

2

2

 

 

Експрес

опитування

 

Розділ 3. Використання Веб 2.0  у бібліотеках

24

6

 

6

12

 

3.1

Веб 2.0  для процесів самоорганізації  користувачів та професійної бібліотечної громади

8

2

 

2

4

 

3.2

Менеджмент знань (вебінари, спільна робота з документами, рейтинги, краудсорсинг)

8

2

 

2

4

 

3.3

Реклама та PR  бібліотеки засобами Веб2.0

6

     2

 

 

4

Експрес

опитування

3.4

Формування професійних компетенцій бібліотекарів

2

 

 

2

 

 

 

Разом

72

          20

14

8

30

 

 

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031