Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора

Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора

Пропонуємо Вашій увазі матеріали, що надійшли до редакції від переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року». Перше місце в конкурсі 2015 р. посіла Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара, а друге - бібліотека-філія № 4 Полтавської міської ЦБС. Їхній досвід, сподіваємося, буде корисним для публічних книгозбірень України.

Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара - не тільки окрема сучасна будівля з читальними залами та книгосховищами, а справжній ін­формаційний центр з новітніми технологіями та ком­фортними умовами для користувачів, високотехноло-гічна інформаційна система, здатна задовольнити за­пити найвибагливіших відвідувачів, відкритий інфор­маційний портал для широкої громади Херсонщини. Для користувачів наша книгозбірня давно стала необ­хідним і незамінним компонентом культурної та інфор­маційної інфраструктури регіону. Можливо, саме нестабільність державного фінан­сування спричинила необхідність вироблення бібліотекою власного варіанта подолання соціально-еконо­мічних труднощів. Визначивши одним із пріоритетних напрямів забезпечення свого розвитку фандрейзин-гову діяльність, бібліотека з кожним роком розширює зону впливу як на потенційних, так і на реальних благо­дійників. Започаткована ще в 2002 р. доброчинна акція «Ме­ценат року», підсумки якої традиційно підбиваються напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, дала змогу бібліотеці поліпшити її матеріально-технічний стан і комплектування фонду, створити комфортні умови для обслуговування користувачів та вирішити безліч інших проблем. Сформувавши впродовж 13 років таке благодійне середовище, до якого входять банкіри, підпри­ємці, представники влади, приватні особи і навіть громадяни інших країн, наша установа ніколи не за­буває дякувати людям, котрі долучилися до цієї доброї справи. В бібліотеці існує Почесна дошка «Меценат ... року», а також започатковано своєрідну галерею світлин представників меценатського руху. І нині утво­рилося певне коло осіб, які всі ці роки не залишають книгозбірню поза своєю увагою, постійно підтримують її в будь-яких питаннях. Це спонукало створити при бібліотеці Піклувальну раду, завданням якої є роз­виток традицій кураторства стосовно бібліотеки з боку херсонської громади та владних структур. Ефективна співпраця із зазначеним громадським органом забез­печила бібліотеці членство у Херсонській торгово-про­мисловій палаті та Торгово-промисловій палаті Укра­їни з 2006 р. Звичайно, така почесна і відповідальна місія сприяє .розвитку закладу, допомагає розширю­вати міжнародне співробітництво. Представники біб­ліотеки неодноразово були членами делегацій на між­народних форумах. Розвиток суспільства, основні показники його жит­тєдіяльності мають величезний вплив на зміни у свідо­мості, освіті та організації щоденної роботи кожного працівника. Ми з гордістю стверджуємо, що наш ко­лектив - це єдина команда, яка прагне позитивних змін. Сьогодні дуже важливо випереджати очікування користувачів стосовно бібліотечних послуг. Саме тому намагаємося максимально використовувати площу книгозбірні, забезпечуючи відвідувачам комфортні умови та надаючи сучасне обладнання, техніку, а від­повідно - і нетрадиційні послуги. Звичним для колективу стало креативно думати, оперативно реагувати, діяти. Чи важко управляти про­фесіоналами з досвідом? Важко. Сьогодні мало лише відданості своїй справі. Важливо спіймати хвилю креа-тиву та своєчасно запустити генератори бібліотечної роботи. Так я, як керівник закладу, стала головним менеджером у регіональній бібліотечній діяльності. Колектив використовує всі бібліотечні ресурси для ви­рішення поставлених завдань. Ми навчилися бути від­повідальними і усвідомлюємо те, що кожен працівник бібліотеки доповнює один одного. Тобто командне ба­чення нових ідей є стратегічно важливим у розвитку бібліотеки. Наш заклад став важливим середовищем для реа­лізації нових ідей та успішної діяльності. Безперечно, має бути стимулювання кращих працівників колек­тиву. Саме тому, завдячуючи тісному співробітництву з обласним комітетом профспілок працівників куль­тури і профспілковим комітетом бібліотеки, ми щороку проводимо професійні конкурси та заохочуємо здо­буття працівниками другої вищої спеціальної освіти. Так, уже традиційними стали конкурси на кращого бі­бліотекаря року, кращий відділ, проект та відео. Від профспілкового комітету переможці отримують гро­шову нагороду, а за другу освіту - разовий фінансовий бонус. Це і демократично, і соціальне справедливо. Дуже важливим для зміни бачення діяльності біблі­отеки стало залучення самих користувачів до прове­дення соціокультурних заходів. Давно ліквідовано сте­реотип щодо примусового відвідування останніх або походи до бібліотеки лише за книгою. Нині користувачі стають і організаторами, і ініціаторами, і учасниками заходів. Так, з їх ініціативи проведено он-лайн-конкурс «Якби я був губернатором», проходять щомісячні засі­дання «Муніципальної лабораторії ідей», тижні фінансової грамотності, Таврійський тиждень мистецтв, реа­лізується міні-проект вихідного дня «Уїкенд в Гончарівці». Користувачі стають учасниками інтерак­тивних уроків, заходів Арт-підвал,у, Арт-паті, Боді-арту для майбутніх мам. Сьогодні бібліотека багато уваги приділяє залу­ченню членів громади до читання. На це завдання було спрямовано багато проектів минулих років («Велике читання Великої людини», «Херсон, читай!», «Полю­вання за книгою» тощо). У 2015 р. ми працювали над реалізацією проекту «Сім'я в інтер'єрі бібліотеки», завдання якого - відродити традиції відвідування бі­бліотеки всією родиною. Програма включала безліч ці­кавих, захопливих заходів. Наприклад, надзвичайну акцію «Книги на вагу», коли кожна сім'я, що любить читати, могла зважити підібрані нею документи і запи­сати вагу на вимірювальному стенді. Родина, яка за час акції прочитала найбільше «книгокілограмів», і стала переможцем. На їх честь було організовано виставку під умовною назвою «Улюблені книги нашої сім'ї». Зацікавив відвідувачів і вітражний проект «Скляна Маляна. Подорож країною барвистої картини» з циклу «Бібліотечне дозвілля: творчі розваги для тих, хто лю­бить читати». Він мав на меті залучити батьків з дітьми до бібліотеки та запропонувати їм малювання прочи­таних книг на склі. Паралельно для дітей різного віку було презентовано різні форми популяризації нових надходжень «Сучасні книги - сучасним дітям». В інтернет-центрах для літніх людей і людей з про­блемами зору працюють волонтери, навчаючи їх ко­ристування комп'ютером, Інтернетом, пошуку цікавих веб-ресурсів. Для відвідувачів у бібліотеці створено всі умови для навчання і самоосвіти. І водночас у ній по-домашньому затишно і комфортно завдяки привабливому інтер'єру та облаштуванню чудових зон для відпочинку й спілку­вання. «Весь простір - для користувачів» - це гасло спрацьовує. Книгозбірня стала територією, де можна співати в караоке, збиратись у клубах за інтересами, організовувати свої майстер-класи та власні творчі ви­ставки тощо. Ми маємо актову залу із сучасним звуко­вим і підсилювальним обладнанням, кілька залів, при­стосованих для проведення конференцій і круглих столів. Адже бібліотека давно стала не лише культур­но-освітнім, а й соціальним центром. Ми стверджуємо, що користуватися послугами бібліотеки - це круто, це вигідно, це цікаво, це актуально! Сучасна бібліоте­ка - не тільки місце для книг, а й місце для спілкуван­ня, творчості, дозвілля. Тому учасники тандему «бібліо­тека - користувач - бібліотека» завжди мають діяти спільно. Крім того, ми повсякчас намагаємося враховувати інтереси користувачів. Так, за їхнім бажанням у 2015 р. було створено зону бібліотечного релаксу, велоси­педний паркінг, SMART-ЗОНИ. Колектив Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара - це велика сім'я однодумців, які прагнуть створити уста­нову, котра відповідала б міжнародним стандартам пу­блічної бібліотеки, і водночас дбають про збереження традицій. Щодня віддаючи своє тепло людям, які прихо­дять до книгозбірні, ми намагаємося сформувати у них позитивні стереотипи сприйняття її як місця, де пова­жають Користувача і його точку зору. Тож ми вже готові з новими проектами, цікавими творчими заходами зу­стрічати Користувача 2016 р.

Н. Коротун, генеральний директор Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, заслужений працівник культури України // Бібліотечна планета. 2015. №4. – С. 20-21.

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031