Випереджаючи час

Випереджаючи час

В історії вітчизняної бібліотечної спра­ви є особистості, які займають особливе місце, зробивши величезний внесок у розвиток не тільки окремого закладу, а й усієї бібліотечної галузі країни.

Саме такою особистістю був Євген Овсійович Подольський - директор Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (1985-1997), земний шлях якого закін­чився 11 квітня 2016 р. після тяжкої хво­роби.

Це, безперечно, величезна втрата для нашого колективу, якому він присвятив майже 15 років свого життя. Можна з упевненістю стверджувати, що початок створення іміджу Гончарівки як сучасної бібліотеки пов'язаний саме з ім'ям Євгена Овсійовича.

Архівіст за освітою (закінчив Московський історико-архівний інститут), Є. Подольський зробив значний внесок у розвиток культури Херсонщини Завдяки його зусиллям у Херсоні з'явив­ся Художній музей ім. О. Шовкуненка, що посів чільне місце серед музеїв Ук­раїни.

Найкраще рідкісні якості далекогляд­ного керівника та інтуїція проявились у Є. Подольського під час роботи на по­саді директора обласної бібліотеки. Першочерговим завданням стало завер­шення будівництва її нового приміщен­ня, яке гостинно відчинило свої двері для відвідувачів в 1987 р.

Харизматичний, діловий, із широким світоглядом, сумлінний до будь-якої справи, Євген Овсійович завжди ретельно та уважно ставився до бібліотечної роботи. Його знали й цінували не тільки в українських бібліотечних колах, а й за кордоном.

Є. Подольський відстоював необхідність біблі­отек для жителів України і вважав, що найголов­ніше в бібліотеці - це інформація. Саме тому, говорячи про платні послуги в книгозбірні, він підкрес­лював, що головним джерелом її прибутку мають стати додаткові послуги. Тож Херсонська обласна бібліотека одна із перших почала запроваджувати платні послуги, а її керівник став членом всеукраїн­ської групи з розроблення переліку платних послуг для установ культури.

Значним є внесок Євгена Овсійовича у справу збереження фонду рідкісних та цінних видань. Хто знає, якби свого часу посаду директора не обійняв великий бібліофанат, то чи могли б відвідувачі від­ділу рідкісних та цінних видань у реальному часі та у віртуальному Музеї книги читати в оригіналі доре­волюційні газети Херсонщини.

Авторитет Є. Подольського був беззаперечним. Саме за його директорства діяльністю бібліотеки зацікавились американці, італійці та болгари, поча­ли зароджуватись тісні партнерські стосунки із за­рубіжними бібліотеками.

Але найчастіше ім'я Євгена Овсійовича пов'язу­ють з комп'ютерною революцією в бібліотечній справі Херсонщини та всієї країни. Є. Подольський став од­ним з ініціаторів автоматизації бібліотечних процесів в обласних книгозбірнях. При ньому Херсон офіційно визнали республіканською базою з розроблення комп'ютерного забезпечення обласних наукових бібліотек, і перша республіканська конференція з цього питання успішно пройшла саме в нашому місті.

Євген Овсійович був одним з ініціаторів ство­рення Херсонського обласного бібліотечного това­риства і впродовж багатьох років опікувався його роботою.

Як керівник Є. Подольський ніколи не знав по­кою, переймався проблемами своїх підлеглих, вва­жав, що для того, аби людина добре працювала, їй необхідно створити всі умови. Саме тому директор так багато приділяв уваги питанням соціокультурного життя свого колективу: організовував відпочинок на Чорному морі, на водній станції на Дніпрі тощо.

Заслуги Євгена Овсійовича були гідно оцінені державою: в 1996 р. йому надали почесне звання заслуженого працівника культури України.

Є. Подольський завжди йшов на крок попереду свого часу. Пишаємося, що доля подарувала нам та­кого директора, колегу, друга. Світла пам'ять про цю чудову людину та всі добрі справи, які вона зробила для розвитку бібліотечної справи, назавжди зали­шаться в серцях співробітників та в історії бібліо­теки. Висловлюємо щире співчуття рідним та бли­зьким Євгена Овсійовича.

Колектив Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара // Бібліотечна планета. – 2016. №2. – С.40-41

Calendar

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031