HomeБібліотека і право

Бібліотека і право

Наказ Міністерства культури України №1131 від 31.10.2017 р. "Про затвердження Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди"


Інформуємо про відміну  наступних стандартів:

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення – буде скасовано з 01.01 2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення – буде скасовано з 01.01 2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;

ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ИСО 214-76) СІБВС. Реферат и аннотация. Общие требования – буде скасовано з 01.01 2018 р.  


Стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи на 01.01.2018 р. (режим доступу ДЗ "Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого")


Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2017   м. Київ   № 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2017 р. за N 635/30503

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні

Відповідно до статті 19 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та пункту 30 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року N 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 року за N 449/3742, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Нікіфоренко Л. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

Міністр                                                                                                                                Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури і мистецтв України
05 травня 1999 року N 275
(у редакції наказу Міністерства культури України
від 19 квітня 2017 року N 340)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2017 р. за N 635/30503

Типові правила користування бібліотеками в Україні

1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

3. Ці Типові правила правила поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності.

4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Типових правил та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, затверджує власні правила користування бібліотекою.

5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою.

6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.

8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред'являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також надається письмова згода на обробку персональних даних.

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов'язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

12. Бібліотека самостійно визначає:

документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;

кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

строки користування документами через абонемент.

13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

Начальник управління з питань
мовної політики та літератури                                                                                   Л. С. Нікіфоренко

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17


Кабінет міністрів України розширив перелік платних послуг, які можуть надаватися установами культури, державної та комунальної форми власності, внісши в нього оренди майна, вантажних та пасажирських перевезень, консультації по збереженню об'єктів культурної спадщини.

Постанова Кабінетів Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271"


Втратили чинність:

наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 709 “Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1034/6225;

наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23 березня 2005 року № 152 “Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 року за № 347/10627;

наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 2 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 126/13393;

наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 3 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 127/13394;

Підстава: Наказ Міністерства культури України від 19 квітня 2017  № 335 ”Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства культури України”


01.07.2016 набув чинності національний стандарт України — ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України. Технічну перевірку Справи національного нормативного документа, його прийняття, редагування та підготовку до видання здійснював Національний орган стандартизації (НОС) — Інститут стандартизації (УкрНДНЦ). На цих етапах Інститутом було допущено прикрі технічні помилки, а саме: у тексті стандарту вилучено проміжки до та після приписаних (розділових) знаків пунктуації, та деякі інші.
Для усунення допущених Інститутом стандартизації помилок Книжкова палата України розробила поправки до національного стандарту (відповідно до ДСТУ 1.5), погодила їх із відповідним Технічним комітетом та подала до Національного органу стандартизації. Після встановлення необхідності внесення поправок до нормативного документа їх було внесено в його текст.
Поправки до національного стандарту опубліковано в офіційному друкованому виданні НОС: Інформаційний покажчик стандартів, 2016, No12 (408), С. 103 та внесено в його текст. Копію поправок до національного нормативного документа, опублікованого в офіційному друкованому виданні НОС, Інститут стандартизації долучив до Справи національного стандарту.


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу"


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 241 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98"


Постанова Кабінету Міністрів України від  22 березня 2017 р. № 177  "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"


Лист Міністерства соціальної політики України щодо оплати праці працівників бібліотек від 03.02.2017 року


Указ Президента України №47/2017 від 25.02.2017 року "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»"


Міністерством фінансів України наказом №818 від 13.09.2016 року затверджено типові форми з обліку та списанню основних засобів суб’єктами державного сектору та порядок їх складання


Внесено зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права"

Президент Петро Порошенко підписав зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 05.10.2016 № 1651-VIII щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах.

Документом дозволяється використовувати літературні, художні і музичні твори для створення на їх основі пародій, попурі або карикатур без згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення.

Поняття "пародія", "попурі", "карикатура" в цьому законі визначені на підставі правозастосовчої практики ЄС.


Уряд затвердив заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів. Мова йде про видатки, які передбачені для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету. Документ містить перелік заходів, спрямованих на скорочення державних видатків, які є непрофільними для державних установ і не впливають на якість їх роботи. Зокрема, встановлено заборони на придбання форменого одягу, на оплату чартерних рейсів, на службове використання більше одного легкового автомобіля, на здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів, на використання видатків бюджету для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв тощо. Окрім того, для ефективного використання страхових внесків державних соціальних фондів обмежуються видатки на організацію роботи фондів, зокрема організаційно-управлінські витрати, капітальні вкладення, видатки на інформатизацію. При цьому знято заборони на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту, здійснення заповнення вакантних посад тощо. Також спрощено процедуру погодження відряджень за кордон для працівників державних установ. Прийняте рішення Уряду дасть можливість державним установам покращити якість їх матеріально-технічного забезпечення та стимулювати працівників до підвищення ефективності роботи, забезпечуючи при цьому раціональне використання бюджетних коштів. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів"


Звертаємо Вашу увагу на те,що відповідно до п. 1 ч. І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" (Закон 955) частину першу статті 36 Кодексу законів про працю України дійсно доповнено пунктом 9, а саме: підставою для припинення трудового договору є підстави, передбачені іншими законами.
При цьому п. 2 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури. Разом із тим, відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що «органи управління державних та комунальних закладів культури протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим Законом».
У науці трудового права та законодавстві про працю вживаються три категорії, пов'язані з припиненням трудових правовідносин: припинення трудового договору, розірвання трудового договору та звільнення. Припинення трудового договору - це закінчення дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю. Розірвання трудового договору означає припинення трудових правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору). Отже, поняття "припинення трудового договору" за своїм змістом ширше за поняття "розірвання трудового договору". Термін "звільнення" вживається щодо працівника і за змістом є синонімом терміна "припинення трудового договору".
Трудовий договір припиняється тільки за наявності підстав для його припинення. Підставою припинення договору є юридичний факт або сукупність юридичних фактів, закріплених у законі та необхідних для припинення трудового договору.
Підстави припинення трудового договору закріплено у ст. 36 та інших статтях КЗпП України. Залежно від того, хто є ініціатором припинення трудового договору, підстави поділяються на такі групи:
припинення трудового договору за спільною (взаємною) ініціативою сторін трудового договору (наприклад, угода сторін, закінчення строку);
розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України);
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 40,41 КЗпП України);
розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною (третіх осіб) (пункти 3,7 ст. 36, ст. 45 КЗпП України та ін.,).
Припинення трудового договору є правомірним за одночасної наявності таких умов: 1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору; 2) дотримання порядку звільнення; 3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої вимагати розірвання договору).
Таким чином, розірвати безстроковий трудовий договір відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ неможливо.
Автори Закону 955, зрозумівши допущену ними невідповідність у вказаному Законі, зареєстрували законопроект 4679, яким пропонується у п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 слово «розірвати» замінити на «припинити».
До внесення вказаних змін в Закон 955 правових підстав для припинення (розірвання) безстрокових трудових договорів із керівниками закладів культури не існує.
Бібліотечному фахівцю


Закон України № 954-VIII від 28.01.2016 р. "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері"


З 01 січня 2015 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 № 879

Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69 «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами), та наказ Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за № 728/3168 (із змінами).


Закони України, що стосуються бібліотечної справи:

Calendar

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031