Сайт науково-методичного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
31.01.2019 09:29

ХОБТ запрошує взяти участь у регіональних конкурсах
  Правління ГО «Херсонське обласне бібліотечне товариство» у 2019 році запрошує...

21.12.2018 12:09

Підготовка видання до друку: редагування та окремі питання оформлення
Один із напрямів роботи бібліотек – створення та підготовка видань/бібліографічних посібників до...

06.12.2018 13:21

Навчаємо спеціалістів відділів (секторів) культури, освіти, молоді та спорту об’єднаних територіальних громад
За ініціативою Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара (в.о. генерального...


Гість | Увійти
Версія для друку

Матеріал модулю "Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек" спрямований на одержання знань, умінь та навичок роботи у сфері інноваційної, ініціативної діяльності бібліотек з використанням основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокасі, cоціального партнерства. Пріоритетами курсу є оволодіння як теоретичними, методологічними основами, так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи і упровадження нововведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання проектного, кадрового менеджменту бібліотек, комплексу маркетингу та фандрейзингу, елементів адвокасі, розвитку форм соціального партнерства.
Завдання курсу:
1) оволодіти знаннями щодо трансформаційних змін бібліотек на основі інноваційної діяльності з використанням елементів менеджменту;
2) визначити підходи до розробки інноваційних стратегій, опанувати методику розробки стратегічних планів;
3) розкрити сутність бібліотечного маркетингу як механізму створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному середовищі;
4) розглянути наявні підходи до класифікації бібліотечних послуг, проаналізувати номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек із переорієнтацією на сервісність обслуговування відповідно до потреб користувачів з використанням комп’ютерних технологій;
5) ознайомити з основами ініціативної діяльності бібліотек на базі фандрейзингових технологій;
6) опанувати механізми програмного і проектного розвитку бібліотек;
7) розкрити основи лідерства та командного підходу в кадровому менеджменті;
8) ознайомити з досвідом адвокасі у зарубіжних країнах, вивчити вітчизняний досвід і показати роль цієї системи в захисті прав та відстоюванні інтересів бібліотек, користувачів, бібліотекарів у суспільстві;
9) розкрити сутність соціального партнерства бібліотек як фактора їх успішної діяльності.

Зміст і структура модулю 3

Курс складається з 8 тем.
Перші три теми пов'язані із інноваційною діяльністю та маркетинговою стратегією розвитку бібліотек (теоретико-методологічними основами інноваційних методик, технологією бібліотечного маркетингу, стратегією розвитку асортименту послуг бібліотек).
Наступні теми, присвячені ініціативній діяльність бібліотек та шляхам підвищення їх ролі у громадянському суспільстві (основам фандрейзингу, програмному і проектному розвитку бібліотек, кадровому менеджменту, адвокації, практиці соціального партнерства).
Для засвоєння знань застосовуються лекційні, практичні, семінарські заняття з використанням активних та інтерактивних форм навчання і перевірки знань (тренінги, ділові, рольові, моделюючі ігри, майстер-класи, комп'ютерні презентації, "мозкові штурми", дистанційне навчання).
Підсумковий контроль засвоєння знань відбувається у формі заліку. Передбачені форми проміжного контролю у вигляді експрес-опитування, виконання завдань самостійної роботи, практичних завдань, тестувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Переглянути матеріал по темам можуть лише зареєстровані користувачі.

Вхід