Сайт науково-методичного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
10.10.2017 04:55

Засідання Пленуму ЦК Профспілки працівників культури України
Міністр культури України Євген Нищук  взяв участь у засіданні Пленуму ЦК Профспілки працівників...

28.09.2017 09:10

Грантова програма короткострокових ініціатив громадських організацій
Конкурс   проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»,...

21.09.2017 06:42

Премія МС УБА за внесок у розбудову секції (МС Awards)
Започаткована Премія Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації за внесок у розбудову секції...


Гість | Увійти
Версія для друку
Головна > Бібліотека і право

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2017   м. Київ   № 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2017 р. за N 635/30503

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні

Відповідно до статті 19 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та пункту 30 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року N 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 року за N 449/3742, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Нікіфоренко Л. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

Міністр                                                                                                                                Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури і мистецтв України
05 травня 1999 року N 275
(у редакції наказу Міністерства культури України
від 19 квітня 2017 року N 340)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2017 р. за N 635/30503

Типові правила користування бібліотеками в Україні

1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

3. Ці Типові правила правила поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності.

4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Типових правил та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, затверджує власні правила користування бібліотекою.

5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою.

6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.

8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред'являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також надається письмова згода на обробку персональних даних.

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов'язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

12. Бібліотека самостійно визначає:

документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;

кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

строки користування документами через абонемент.

13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

Начальник управління з питань
мовної політики та літератури                                                                                   Л. С. Нікіфоренко

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17


Кабінет міністрів України розширив перелік платних послуг, які можуть надаватися установами культури, державної та комунальної форми власності, внісши в нього оренди майна, вантажних та пасажирських перевезень, консультації по збереженню об'єктів культурної спадщини.

Постанова Кабінетів Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271"


Втратили чинність:

наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 709 “Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1034/6225;

наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23 березня 2005 року № 152 “Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 року за № 347/10627;

наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 2 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 126/13393;

наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 3 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 127/13394;

Підстава: Наказ Міністерства культури України від 19 квітня 2017  № 335 ”Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства культури України”


01.07.2016 набув чинності національний стандарт України — ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України. Технічну перевірку Справи національного нормативного документа, його прийняття, редагування та підготовку до видання здійснював Національний орган стандартизації (НОС) — Інститут стандартизації (УкрНДНЦ). На цих етапах Інститутом було допущено прикрі технічні помилки, а саме: у тексті стандарту вилучено проміжки до та після приписаних (розділових) знаків пунктуації, та деякі інші.
Для усунення допущених Інститутом стандартизації помилок Книжкова палата України розробила поправки до національного стандарту (відповідно до ДСТУ 1.5), погодила їх із відповідним Технічним комітетом та подала до Національного органу стандартизації. Після встановлення необхідності внесення поправок до нормативного документа їх було внесено в його текст.
Поправки до національного стандарту опубліковано в офіційному друкованому виданні НОС: Інформаційний покажчик стандартів, 2016, No12 (408), С. 103 та внесено в його текст. Копію поправок до національного нормативного документа, опублікованого в офіційному друкованому виданні НОС, Інститут стандартизації долучив до Справи національного стандарту.


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу"


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 241 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98"


Постанова Кабінету Міністрів України від  22 березня 2017 р. № 177  "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"


Лист Міністерства соціальної політики України щодо оплати праці працівників бібліотек від 03.02.2017 року


Указ Президента України №47/2017 від 25.02.2017 року "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»"


Міністерством фінансів України наказом №818 від 13.09.2016 року затверджено типові форми з обліку та списанню основних засобів суб’єктами державного сектору та порядок їх складання


Внесено зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права"

Президент Петро Порошенко підписав зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 05.10.2016 № 1651-VIII щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах.

Документом дозволяється використовувати літературні, художні і музичні твори для створення на їх основі пародій, попурі або карикатур без згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення.

Поняття "пародія", "попурі", "карикатура" в цьому законі визначені на підставі правозастосовчої практики ЄС.


Зверніть увагу!

Уряд затвердив заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів. Мова йде про видатки, які передбачені для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету. Документ містить перелік заходів, спрямованих на скорочення державних видатків, які є непрофільними для державних установ і не впливають на якість їх роботи. Зокрема, встановлено заборони на придбання форменого одягу, на оплату чартерних рейсів, на службове використання більше одного легкового автомобіля, на здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів, на використання видатків бюджету для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв тощо. Окрім того, для ефективного використання страхових внесків державних соціальних фондів обмежуються видатки на організацію роботи фондів, зокрема організаційно-управлінські витрати, капітальні вкладення, видатки на інформатизацію. При цьому знято заборони на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту, здійснення заповнення вакантних посад тощо. Також спрощено процедуру погодження відряджень за кордон для працівників державних установ. Прийняте рішення Уряду дасть можливість державним установам покращити якість їх матеріально-технічного забезпечення та стимулювати працівників до підвищення ефективності роботи, забезпечуючи при цьому раціональне використання бюджетних коштів. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів"


Наказом ДП «УкрНДНЦ» № 244 від 22.08.2016 р. "Про прийняття національних нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування національних стандартів України" набувають чинності з 1 вереcня 2016 року:

- ДСТУ ISO 2789:2016  (ISO 2789:2013, IDT) "Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика" - вперше                                

- ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) "Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек" - вперше

- ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) "Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек" - вперше


Звертаємо Вашу увагу на те,що відповідно до п. 1 ч. І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" (Закон 955) частину першу статті 36 Кодексу законів про працю України дійсно доповнено пунктом 9, а саме: підставою для припинення трудового договору є підстави, передбачені іншими законами.
При цьому п. 2 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури. Разом із тим, відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що «органи управління державних та комунальних закладів культури протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим Законом».
У науці трудового права та законодавстві про працю вживаються три категорії, пов'язані з припиненням трудових правовідносин: припинення трудового договору, розірвання трудового договору та звільнення. Припинення трудового договору - це закінчення дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю. Розірвання трудового договору означає припинення трудових правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору). Отже, поняття "припинення трудового договору" за своїм змістом ширше за поняття "розірвання трудового договору". Термін "звільнення" вживається щодо працівника і за змістом є синонімом терміна "припинення трудового договору".
Трудовий договір припиняється тільки за наявності підстав для його припинення. Підставою припинення договору є юридичний факт або сукупність юридичних фактів, закріплених у законі та необхідних для припинення трудового договору.
Підстави припинення трудового договору закріплено у ст. 36 та інших статтях КЗпП України. Залежно від того, хто є ініціатором припинення трудового договору, підстави поділяються на такі групи:
припинення трудового договору за спільною (взаємною) ініціативою сторін трудового договору (наприклад, угода сторін, закінчення строку);
розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України);
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 40,41 КЗпП України);
розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною (третіх осіб) (пункти 3,7 ст. 36, ст. 45 КЗпП України та ін.,).
Припинення трудового договору є правомірним за одночасної наявності таких умов: 1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору; 2) дотримання порядку звільнення; 3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої вимагати розірвання договору).
Таким чином, розірвати безстроковий трудовий договір відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ неможливо.
Автори Закону 955, зрозумівши допущену ними невідповідність у вказаному Законі, зареєстрували законопроект 4679, яким пропонується у п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 слово «розірвати» замінити на «припинити».
До внесення вказаних змін в Закон 955 правових підстав для припинення (розірвання) безстрокових трудових договорів із керівниками закладів культури не існує.
Бібліотечному фахівцю


Наказ Міністерства культури України № 408 від 09.06.2016 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 р. за № 892/29022

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 02.12.1996 № 570

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 02.12.1996 № 570 «Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 лютого 1997 р. за № 31/1835.

2. Управлінню соціокультурного розвитку регіонів (Нікіфоренко Л.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр   Є.М. Нищук


З 01 липня 2016 року, відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 4 березня 2016 року за № 65, набувають чинності національні стандарти України: ДСТУ 3017:2015 "Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" (на заміну ДСТУ 3017-95); ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (уведено вперше).


Стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи на 01.01.2016 р. (режим доступу ДЗ "Національна парламентська бібліотека України")

Нормативний документ Назва документу Дата введення документа в дію

Державні стандарти України

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну ДСТУ 1.2:2003 20.12.2015
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення. – На заміну ДСТУ В 33.001-94 01.01.2014
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення. 01.10.2007
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. 01.07.2012
ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги. – Вперше 01.10.2006
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 01.07.2007
ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. - На заміну ДСТУ 2293-99 01.05.2015
ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. - На заміну ДСТУ 2395-94. 01.07.2001
ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2482-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2627-94 Системи оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. 01.07.2005
ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять. 01.07.2007
ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. 01.01.1996 -01.07.2017
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – На заміну ДСТУ 3008-95 01.07.2017
ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. 01.01.1996 - 01.07.2017
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 3017-95 01.07.2017
ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. 01.01.1996 - 01.07.2017
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. 01.01.1997
ДСТУ 3302-96 Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів. 01.01.1997
ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. 01.01.1998
ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998
ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97. 01.01.2014
ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Ч. 1. Вступ і загальні принципи. 01.07.1999
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги. 01.07.2000
 ДСТУ 3772-2013 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. На заміну ДСТУ 3772-98 01.07.2014
ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98 01.01.2014
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. 01.07.2000
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр – зразок. Вимоги до побудови. 01.07.2000
ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури. 01.01.2001
ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993) Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку. 01.01.2001
ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94 01.01.2014
ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – На заміну ДСТУ 3900-99 01.04.2015
ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення. 01.07.2000
ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. 01.07.2010
ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML). 01.07.2001
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. 01.09.2003
ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD). 01.07.2005
ДСТУ 4309:2004 Інформація та документація. Оформлення перекладів  (ISO 2384:1977, MOD). 01.07.2005
ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ). 01.07.2005
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. 01.07.2006
ДСТУ 4423-1:2005 Інформація та документація. Керування документацій-ними процесами.Ч.1. Основні положення (15489-1:2001, MOD). 01.04.2007
ДСТУ 4423-2:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч.2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). 01.10.2007
 ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.10.2006
ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 01.10.2006
ДСТУ 4515:2006 Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ). 01.10.2007
ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги  (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ). 01.01.2009
ДСТУ 4861:2007  Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. 01.01.2009
ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. 01.01.2010
ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення. 01.01.2010
ДСТУ 6095:2009 СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 – 2003, MOD). 01.07.2009
ДСТУ 6096:2009 СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). 01.07 2009
ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). 01.04.2010
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках. 01.10.2010
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. – Уведено вперше 01.07.2010
ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення. 01.08.2011
ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. 01.08.2011
ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011
ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. 01.01.2014
ДСТУ 7343:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) 01.01.2014
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.2014
ДСТУ 7448:2013 Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять 01.07. 2014
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. – Вперше 01.07.2017
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Вперше 01.07.2017
ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95) 01.07.2017
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. – Вперше 01.07.2017

Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT). 01.07.2006
ДСТУ ГОСТ 1.2:2013 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, застосування, поновлювання та скасування (ГОСТ 1.2-2009, IDT) (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1.2-97) 01.09.2014
ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT). - На заміну ДСТУ ГОСТ 1.3:2005. 01.09.2014
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT). 01.01.2005
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО5426-83, ИСО 5426-2-96) СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 (ИСО 5963-85) СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) IDT). 01.12.2009
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT). 01.04.2008
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). 01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT). – Вперше 01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT). 01.12.2009
ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT). 01.10.2007
ДСТУ ГОСТ 25807-2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів  на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT.). 01.07.2005
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT). 01.07.2006
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT). 01.07.2004

Міждержавні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації ISO

ДСТУ ISO 639-1: 2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. 01.01.2012
ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів. 01.01.2001
ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT). 01.07.2008
ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). – На заміну ДСТУ ISO 3166-1:2000 01.03.2010
ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005
ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). 01.07.2009
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). 01.10.2009
ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ISO 7154:1983, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT). 01.07.2007
 ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). – На заміну ДСТУ ISO 9000:2007 01.01.2016
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001. 01.05.2013
ДСТУ ISO 9241-1:2003 (ISO 9241-1:1997, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT). 01.10.2004
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях. 01.01.2008
ДСТУ ISO10161-1:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. 01.07.2012
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). 01.01.2012
ДСТУ ISO 12083:2010 Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT). 01.07.2012
ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. Словник термінів. (ISO 12651:1999, IDT). 01.07.2009
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI). 01.01.2012
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT). 01.07.2010
ДСТУ ISO 30300:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). – Вперше 01.01.2017
ДСТУ ISO 30301:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). – Вперше 01.01.2016
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ISO/ІЕС 2382-4:1999, IDT). 01.08.2007
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних. 01.08.2008
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними. 01.08.2008
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування. 01.08.2007
 ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних. 01.08.2007
ДСТУ ISO/IEC 2382-32-2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта. 01.07.2005
ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008 Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище. 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC 13236-2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT) 01.10.2004
ДСТУ ISO/IEC 15816-2008 Інформаційні технології. Методи захисту. Об'єкти захисту інформації для керування доступом 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT ). — Вперше 01.01.2017
ДСТУ ISO/IEC/IEEE23026:2015 Розробка програмного забезпечення. Рекомендована практика для Інтернету. Розробка веб-сайтів і життєвий цикл веб-сайтів (ISO/IEC/IEEE 23026:2015, IDT). – Вперше   01.01.2016
ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)) 01.03.2013
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). 01.10.2007

Галузеві стандарти України

ГСТУ 29.4-2001 Обкладинки та палітурки. Типи. 01.01.2002
ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.1999
ГСТУ 55.002-2002 Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2002
ГСТУ 55.003-2003 Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2003
ГСТУ 75.11.6-01-98 Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам. 17.09.1998

Стандарти організацій України

СОУ 22.2-02477019-02:2005 Видання аркушеві. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.10.2005
СОУ 22.2-02477019-03:2005 Газети. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.10.2005
СОУ 22.2-02477019-06:2006 Журнали. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.02.2007
СОУ 22.2-02477019-07:2012 Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги. 03.01.2013
СОУ 22.2-02477019-14:2009 Видання книжкові. Технічні умови. 01.11.2009
СОУ 22.2-02477019-15:2010 Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи. - На заміну ГСТУ 29.4-2001. 01.11.2010
СОУ 22.2-02477019-16:2010 Календарі друковані. Технічні умови. - На зміну ТУ 29.005-95. 01.11.2010
СОУ 92.5-22892594-001:2004  Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. 01.01.2005
КД 29.06-2001 Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації. 01.04.2001

Державні класифікатори

ДК 003:2010 Класифікатор професій (КП). 01.11.2010
ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних  документів  (ICS:2004, МОD). 01.04.2009
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД). 01.06.1999
ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД). 01.04.1998
ДК 022:2008 Рубрикатор науково-технічної інформації. 01.07.2009

Республіканські стандарти колишньої УРСР

РСТ УССР 1829-78 Стелажі бібліотечні. Загальні технічні вимоги. 01.07.79
РСТ УССР 1459-88 Работы переплетные. Общие технические условия. чинний

Міждержавні стандарти

ГОСТ 4.482-87 СПКП. Издания книжные и журнальные. Издательско- полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей 01.07.1988-01.01.2017
ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общин требования и правила. 01.01.1997
ГОСТ 7.20-2000 СИБИД. Библиотечная статистика. 01.09.2002
ГОСТ 7.29-80 СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. 01.01.1982
ГОСТ 7.30-80 СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. 01.01.1982
ГОСТ 7.31-89 СИБИД. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования. 01.01.1990
ГОСТ 7.38-82 СИБИД. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства. 01.01.1983
ГОСТ 7.55-99 СИБИД. Основные положения. 01.07.2001
ГОСТ 7.60-90 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения. 01.01.1991
ГОСТ 7.61-90 СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования 01.01.1991 -01.01.2017
ГОСТ 7.62-90 СИБИД. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования. 01.01.1991
ГОСТ 7.65-92 СИБИД. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформатах Общие требования к архивному хранению. 01.01.1993- 01.01.2017
  ГОСТ 7.70-96 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. 01.07.2000
ГОСТ 7.77-98 СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. 01.01.2000
ГОСТ 7.78-99 СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели. 01.01.2001
ГОСТ 13.0.001-84 Репрография. Основные положения. 01.07.1985
ГОСТ 13.0.002-84 Репрография. Термины и определения. 01.07.1985
ГОСТ 13.0.003-2000 Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения. 01.01.2002
ГОСТ 13.1.001-85 Репрография. Микрография. Основные положения. 01.07.1986
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.104-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.105-91 Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы. 01.07.1991
ГОСТ 13.1.110-89 Репрография. Микрография. Микрофильмы газет рулонные. Общие требования и нормы. 01.01.1990
ГОСТ 13.1.116-90 Репрография. Микрография периодических изданий. Общие требования и нормы. 01.07.1991
ГОСТ 13.1.117-95 Репрография. Миография. Микрофильмы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля. 01.01.1998
ГОСТ 14289-88 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш  и символов, функции управляющих клавиш. 01.07.1989
ГОСТ 16876-71 Правила транслитерации букв Кирилловского алфавита буквами латинского алфавита. 07.01.1973
ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения. 01.08.1974
ГОСТ 29124-91 Клавиатура ввода данных. Общие технические требования. 01.10.1993

Закон України № 954-VIII від 28.01.2016 р. "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері"


З 01 січня 2015 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 № 879

Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69 «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами), та наказ Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за № 728/3168 (із змінами).


Закони України, що стосуються бібліотечної справи:

Вхід